S-27-CC Salmon River 1 10U vs Rome Blue 10U

vs

B-11-C Salmon River 14U vs Clinton 14U

vs

B-11-F Salmon River 14U vs Fulton 14U

vs

M-12-A Salmon River 18U vs 1000 Islands 18U

vs

S-24-FF Oswego 10U vs Salmon River 2 10U

vs

B-11-K Salmon River 14U vs Oswego 14U

vs

P-17-Q Salmon River 12U vs Oswego 12U

vs

S-28-NN Salmon River 2 10U vs Whitestown Blue 10U

vs

S-27-BB Salmon River 1 10U vs Oswego 10U

vs

S-28-Z Salmon River 2 10U vs Midstate Blue 10U

vs