JSH11C Squirt H Championship 10U

vs

JSB7C Squirt B Championship 10U

vs

JSH10 Rome Blue vs Corning Blue 10U

vs

JSH9 Watertown Blue vs CNY Bobcats 10U

vs

JSH8 Corning Blue vs Whitestown Blue 10U

vs

JSB6 Whitestown White vs Corning White 10U

vs

JSB5 Geneva vs Binghamton White 10U

vs

JSH7 Rome Blue vs CNY Bobcats 10U

vs

JSH6 Whitestown Blue vs Watertown Blue 10U

vs

JSB4 Binghamton White vs Corning White 10U

vs