B-9-L Ithaca 14U vs Oswego Blue 14U

vs

M-12-J Rome 18U vs Ithaca 18U

vs

S-15-T Ithaca Blue 10U vs Lysander Blue 10U

vs

B-9-23 Ithaca 14U vs Clinton Blue 14U

vs

P-11-BB Ithaca White 12U vs Valley White 1 12U

vs

B-9-31 Ithaca 14U vs Oswego Blue 14U

vs

M-9-L Ithaca 18U vs Oswego 18U

vs

S-16-FF Ithaca Red 10U vs Rome Red 10U

vs

P-11-Z Ithaca White 12U vs Southern Tier 12U

vs

P-10-GG Ithaca Blue 12U vs Whitestown Blue 12U

GM WHI #28 Bridenbecker HFB

vs