JSD7C 10U JAM D Championship Game

vs

JBB7C 14U JAM B Championship Game

vs

JSD6 Auburn 1 10U vs New Hartford 10U

vs

JBB6 Corning 1 14U vs Corning 2 14U

vs

JBB4 Corning 2 14U vs Geneva 14U

vs

JSD4 Auburn 1 10U vs Oswego Red 10U

vs

JSD3 Southern Tier 10U vs New Hartford 10U

vs

JBB3 Corning 1 14U vs Geneva 14U

vs

JBB2 Southern Tier 14U vs Corning 2 14U

vs

JSD2 New Hartford 10U vs Oswego Red 10U

vs