JSE7C 10U JAM E Championship Game

vs

JSE6 Corning 10U vs Geneva 10U

vs

JSE5 Rome Blue 1 10U vs Cortland Blue 10U

vs

JSE4 Corning 10U vs Rome Blue 1 10U

vs

JSE3 Cortland Blue 10U vs Geneva 10U

vs

JSE2 Geneva 10U vs Rome Blue 1 10U

vs

JSE1 Cortland Blue 10U vs Corning 10U

vs

S-9-G Cortland Red 10U vs Corning 10U

vs

S-9-R Cortland Red 10U vs Ithaca Red 10U

vs

S-16-J Ithaca Red 10U vs Cortland Red 10U

vs