JPE11C Championship Game

vs

JSD7C Championship Game

vs

JPE10 Rome 12U vs Corning 12U

vs

JPE2 Lysander 12U vs Valley 12U

vs

JSD2 Corning 10U vs Watertown Red 2 10U

vs

JSD1 Rome Red 10U vs Lysander 1 10U

vs

JPE4 Lysander 12U vs Rome 12U

vs

JPE9 Valley 12U vs Whitestown Blue 12U

vs

JPE8 Corning 12U vs Lysander 12U

vs

JSD6 Watertown Red 2 10U vs Rome Red 10U

vs